PRIVACYBELEID

Verwerkingsverantwoordelijke

De website www.raymakersbv.be  wordt u ter beschikking gesteld door Raymakers BV.

 

Raymakers BV  stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de gebruikers op transparante wijze te informeren over de website www.raymakersbv.be en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Raymakers BV.

De verantwoordelijken voor de verwerking van deze gegevens respecteren de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens, en de GPDR-richtlijnen conform de Europese privacywetgeving, die van kracht zijn vanaf 25 mei 2018.
Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens
De door u meegedeelde persoonsgegevens via onder andere het contactformulier (bedrijfsnaam, naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en keuze taal) worden door Raymakers BV gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Klantenbeheer, zoals opmaak van offertes en bestellingen
  • Facturatie

 

Raymakers BV zorgt ervoor dat alle marketing gerelateerde activiteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en vragen uitdrukkelijk toestemming voor het versturen van e-mails. De ontvanger heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich hiervoor uit te schrijven.

Opslag van uw persoonlijke gegevens
Raymakers BV  bewaart alle door de bezoekers meegedeelde gegevens op een beveiligd beheersysteem ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.
Persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens die Raymakers BV voor marketingdoeleinden verzameld en/of verwerkt, worden vijf jaar bewaard na laatste gebruik.
  
Het doorgeven van gegevens aan derden
Deze gegevens worden op geen enkele manier beschikbaar gesteld of overgedragen aan derden.
Het kan dat er op www.raymakersbv.be links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.